Aktiviteter

Våre forskjellige møter:

Søndag kl. 11:00. Se annonser i Avisen Agder hver fredag.
Familiemøtene er kl. 17:00. Disse blir annonsert.

Onsdag kl. 19:00 – oddetallsuker: Bønnemøter

Tirsdag kl. 10:00 – 11:00 Bønnemøte

Andre virkegreiner:

KIDS: Søndagskole parallellt med møtene. Blir annonsert.
FLUSS – Friluftslivsøndagskole annenhver søndag kl. 11:00. Se FB-side for FLUSS.

PUNKTET: Tilbud til ungdom annenhver fredag kl. 19:30 – partallsuker. Fungerer som en ungdomsklubb, et sted å være for ungdom.

D-gjengen: Et tilbud for barn fra 3 klasse og oppover med forskjellige aktivitetsgrupper som hobby, matlaging, sport og friluftsliv, snekkergruppe og video . Annenhver torsdag kl. 17:30 – 19:00.

Tentro: Er Kirken i Dalens «konfirmant» undervisning m/relevante og utfordrende tema, hyggekvelder m.m.

Fellesskapsgrupper: Samlinger for voksne i hjemmene hvor en har samtaler om tro, ber sammen og bygger relasjoner. Bli med i en gruppe! Send en e-post til post@kirkenidalen.no.

Sosialt treff: Annen hver Torsdag (partallsuker) kl. 19:00 samles vi til hyggelig fellesskap med mat og part i kjøkkenet på bibelskolen. Inntektene av salg av mat går til Dina stiftelsen. Mange har med seg håndarbeid. Velkommen.

«Vi over 60»: Hver første tirsdag i måneden. Et samarbeid med Den Norske Kirke.

 Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon? kontakt oss

Det er stengt for kommentarer.