Tentro

Tentro 2019/2020 

Avslutning våren 2020

HVA ER TENTRO?
Tentro er et konfirmasjonsalternativ fra frikirkene i Norge, som er åpent for alle.

Vi bruker dette undervisningsopplegget til å presentere den kristne tro på en relevant og forståelig måte. Vi vil koble store tema som Gud, livet og evigheten med din hverdag .

Opplegget bygger på den kristne lære og  har i likhet med andre kristne kirker en klar kristen profil. Likevel er du hjertelig velkommen til et år med tentro selv om du ikke tilhører en kristen sammenheng selv. Du trenger ikke være medlem eller døpt for å være med.

Det er mange frikirker som arrangerer Tentro, og Kirken i Dalen står ikke alene. Vi har tidligere hatt et veldig tett samarbeid med Frikirken, Metodistkirken og Pinsekirken i Flekkefjord, men i 2019/2020 har vi valgt å holde undervisningsopplegget alene i Kvinesdal. Vi kommer til å samarbeide om noen «happenings».

Tentro koster kr. 1300,-. Det inkluderer to obligatoriske turer, mat på samlingene, bowling og Bibel.

Samlingene blir trolig på mandager fra kl. 17:00 – 18.15. Noen samlinger blir litt lenger. Det blir ikke samling hver uke, men litt mer enn annenhver uke. 

Tentroavslutningen blir i våre flotte, nye lokaler søndag 26. april kl. 11:00 2020. 

Hvis du vil ha mer informasjon, eller melde deg på kan du sende en e-post til post@kirkenidalen.no, så kontakter vi deg. Det Sofia Bruno og Håkon Broadhurst som skal være tentroledere i Kirken i Dalen.

Det er stengt for kommentarer.